Warm hart voor St. Emovere

Gepubliceerd op 7 juli 2023 om 11:54

St. Emovere draag ik een zeer warm hart toe. Het ‘gedachten’goed van deze stichting past mij als ervaringsdeskundige en inmiddels ook als professional. 

 

Stichting Emovere is opgericht door een groep ervaringsdeskundigen en professionals met een innovatieve kijk op Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). 

Er is een steeds groter wordende groep mensen met aanhoudende onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten waarop onze gezondheidszorg onvoldoende antwoord heeft. Aangezien er geen oorzaak wordt gevonden die deze klachten voldoende verklaart, betekent het dat de zorg vooral wordt gericht op het ‘leren leven met je klachten’. Mensen blijven chronisch ziek.

De kern van deze visie is dat onbewuste, verdrongen emoties de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze verdrongen emoties bewust maken, voelen en verwerken leidt tot herstel.

 

Vorig najaar heb ik mij aangemeld als ‘Vriend van St. Emovere’ en werd ik door Silvia Kogelman, de regiocoördinator van Zwolle, gevraagd of ik haar zou willen ondersteunen. Ik hoefde er niet over na te denken en heb gelijk ‘ja’ gezegd! 

 

Afgelopen dinsdagavond werden de relaties, partners en vrijwilligers verwend met een hele fijne avond vol verbinding. Wat enorm leuk om gezichten bij de namen te zien en mensen die ik van gezicht via de socials kende ook live te mogen ontmoeten. 

Daarnaast ben ik ook geraakt door de woorden van Wouter Keijser. Dank je wel voor je openheid en de inspiratie die je daarmee gaf. 

 

Stichting Emovere zet zich ervoor in om de visie en benadering zoals beschreven op de website te integreren in onze gezondheidszorg en maatschappij. Om dit te kunnen realiseren, is het van groot belang om zichtbaar te maken dat dit gedachtegoed door vele mensen wordt gedragen.

Kun jij je vinden in dit gedachtegoed? Ondersteun dan hier het Manifest op de website van Stichting Emovere. Kosteloos en zonder verplichtingen.