Privacybeleid Balanzeren

 

Balanzeren is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere informatie geven over de wijze waarop Balanzeren persoonsgegevens verwerkt van klanten en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Balanzeren. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. 

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Balanzeren verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Balanzeren persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. 

 

Doelstellingen bij verwerken van uw persoonsgegevens 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Balanzeren uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Balanzeren persoonsgegevens van u: 

  1. Wanneer u opleidingen, trainingen of andere producten/diensten van Balanzeren afneemt. Dit kan via onze (mobiele) website of wanneer u contact heeft met Balanzeren. Dit contact kan telefonisch zijn, indien u het contactformulier of inschrijfformulier invult, indien u gebruik maakt van onze (mobiele) website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of open dagen, of ons via social media benadert; 
  2. Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek; 
  3. Om klanten/bezoekers van haar (nieuw) opleidingsaanbod of andere producten/diensten op de hoogte te houden, waarbij Balanzeren rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website. 

 

E-mail 

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Balanzeren indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@balanzeren.nl onder vermelding van afmelden. Ditzelfde kunt u ook doen indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten. 

 

Persoonsgegevens en derden 

Balanzeren laat gebruik van persoonsgegevens door derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet toe. 

 

Social Media 

Balanzeren gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Balanzeren volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Google+, Instagram. Hierbij spant Balanzeren zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daar aan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen, klachten en opmerkingen te beantwoorden. Balanzeren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Balanzeren (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Balanzeren is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

 

Balanzeren en diverse websites 

Op de site van Balanzeren zou het kunnen voorkomen dat u een aantal links tegenkomt naar andere websites. Balanzeren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Balanzeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Inzage correctie en verwijdering 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u een gespecificeerd verzoek tot Balanzeren richten door een e-mail te sturen naar info@balanzeren.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Balanzeren zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Balanzeren de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

 

Wijzigingen 

Balanzeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Balanzeren een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Balanzeren uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, of in een nieuwsbrief. 

 

Cookie beleid 

Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website door Balanzeren belangrijk en Balanzeren wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies. Met behulp van cookies zorgt Balanzeren er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. 

 

Soorten cookies 

Cookies welke door Balanzeren gebruikt worden zijn te verdelen in verschillende soorten: 

  1. Optimalisatie cookies 

Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgt Balanzeren geen individuele bezoekers. 

  1. Relevantie cookies 

Balanzeren gebruikt van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde pagina’s. 

  1. Social media en externe cookies 

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Google+, LinkedIn, etc.), kunt u gebruik maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook, Google+, LinkedIn, etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. 

 

Google Analytics Doel

De Google Analyticscookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Balanzeren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Beleid.

 

Statement Meta Doel 

De Meta-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Meta sites getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Meta en wordt 1 jaar bewaard. Delen: Meta deelt geen informatie met derden. Bekijk Meta Privacy Statement.

 

Blokkeren van cookies 

Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website van Balanzeren niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser. Na het bezoek aan balanzeren.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. 

 

Beveiliging en bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Balanzeren bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Balanzeren mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

 

Wijzigingen 

Balanzeren kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 1-4-2023. 

 

Aanvullende verklaring 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balanzeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke: Balanzeren, Kamer van Koophandel nummer 89708237, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We houden ons aan de WGBO en de AVG. Contactgegevens: Balanzeren, C.J.A. Brouwer, www.hetcoachlokaal.nu C.J.A. Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Balanzeren. Zij is te bereiken via 06-46224556.