Disclaimer

Ceremonies en dag retreats zijn bedoeld voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling en kunnen nooit het werk van doktoren, psychiaters of therapeuten vervangen in welke vorm dan ook. Wij verwachten dan ook dat je alvorens je een reis overweegt, je eerst met je behandelend arts of psychiater overlegt en geen afspraken met hem/haar verbreekt. 

Als dit voor je van toepassing is, ontvang ik bij de verklaring voor de ceremonie de naam en het telefoonnummer van de therapeut, die je de laatste tijd behandeld heeft. Vragen en antwoorden worden voorafgaand aan de dag retreat nog met je besproken. 

 

Wij vragen je ook je te houden aan een aantal ‘gedragsregels’: wederzijds respect voor elkaar, geen seksuele of agressieve gedragingen. Het woord ‘stop’ van de begeleiding als aanwijzing is bindend. Daarnaast is het niet toegestaan tijdens het weekend, de retraite en ceremonie om foto’s en geluidsopnamen te maken en te filmen in verband met de privacy van deelnemers en team. 

 

Contra indicaties voor het gebruik van plant medicijnen

Deelname is vanaf 18 jaar en ouder. 

Je kunt niet deelnemen bij gebruik van de volgende medicatie:

Antibiotica, antidepressiva, medicatie tegen ADHD/ADD, maagklachten, hartproblemen of hoge bloeddruk.

Je kunt niet deelnemen bij de volgende contra indicaties:

Ernstige hoge bloeddruk/hartklachten, hersenbloedingen, epilepsie, zwangerschap en/of borstvoeding, schizofrenie, bipolaire stoornis, borderline, psychosegevoeligheid of vermoeden hiervan, glaucoom of een los netvlies, allergie voor schimmels.